El Govern aprova l’extensió dels beneficis dels ERTO fins el 31 de gener de 2021

Després de nombroses negociacions entre el Govern, les associacions d’autònoms, els sindicats i la patronal, el Consell de Ministres va adoptar noves mesures de protecció des d’octubre de 2020 i durant els següents tres mesos.

Al BOE del 30 de setembre ha estat publicat el Reial Decret – Llei 30/2020, de 29 de setembre, les mesures en relació als ERTO passem a detallar a continuació:

Pròrroga automàtica de tots els ERTO de força major vigents

Les mesures per als ERTOS per causes de força major, previstes en el Reial Decret – Llei 8/2020, de 17 de març, seguiran en vigor fins al pròxim 31 de gener de 2021, però les empreses que apliquin un ERTO per causes de força major o que ja el tenen en vigor i el prorroguen ja no es beneficiaran d’exoneracions en les quotes, llevat que l’empresa desenvolupi una de les 42 activitats indicades en l’Annex publicat.

Per seguir aplicant ERTOS per causes de força major i seguir beneficiant-se de les exoneracions de quotes, l’empresa ha de desenvolupar alguna de les activitats següents:

– 0710 Extracció de minerals de ferro.
– 2051 Fabricació d’explosius.
– 5813 Edició de diaris.
– 2441 Producció de metalls preciosos.
– 7912 Activitats dels operadors turístics.
– 7911 Activitats de les agències de viatges.
– 5110 Transport aeri de passatgers.
– 1820 Reproducció de suports enregistrats.
– 5122 Transport espacial.
– 4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells.
– 7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.
– 7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.
– 9004 Gestió de sales d’espectacles.
– 7729 Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.
– 9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.
– 4741 Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.
– 3220 Fabricació d’instruments musicals.
– 3213 Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars.
– 8230 Organització de convencions i fires de mostres
– 7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.
– 5510 Hotels i allotjaments similars.
– 3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
– 1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes.
– 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
– 4939 tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
– 5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
– 1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.
– 9001 Arts escèniques.
– 5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica.
– 1393 Fabricació de catifes i moquetes.
– 8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.
– 9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.
– 2431 Estiratge en fred.
– 5223 Activitats annexes al transport aeri.
– 3212 Fabricació d’articles de joieria i articles similars.
– 5590 Altres allotjaments.
– 5010 Transport marítim de passatgers.
– 7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
– 4932 Transport per taxi.
– 2670 Fabricació d’instruments d’òptica i d’equips fotogràfics.
– 9601 Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell.
– 9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment.

Aquestes empreses han estat seleccionades per l’Executiu per ser especialment afectades per la pandèmia i pertànyer a sectors que, entre el 30 d’abril i el 7 de setembre, han tingut una taxa de recuperació en l’activitat que ha estat inferior a l’65% i més una taxa d’afiliats coberts per ERTOS superior a l’15%.

Si tens un ERTO per força Major basat en el COVID, pots seguir tenint-lo fins al 2021.01.31 però sense exoneracions de quotes, llevat que estiguis dins d’una d’aquestes activitats esmentades o bé facis la sol·licitud de declaració d’empresa dependent o integrant de la cadena de valor.

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar entre els dies 5 i 19 d’octubre de 2020 mitjançant sol·licitud de l’empresa davant l’autoritat laboral que hagi dictat la resolució expressa o tàcita de l’ERTO prorrogat, a la qual s’acompanyarà d’un informe o memòria explicativa de la concurrència, amb la documentació acreditativa. L’empresa ha de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l’informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d’existir, a la representació d’aquestes.

La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies (transcorregut el termini sense resolució expressa, l’empresa podrà estimar la sol·licitud per silenci positiu).

Les exoneracions seran de l’85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que tenen 50 treballadors o més tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporen als seus llocs de treball.

Nous ERTO: l’ERTO per impediment i ERTO per limitacions

Com a novetat rellevant, es creen els anomenats ERTO per impediment i ERTO per limitacions.

1. ERTO per impediment: Aquest primer s’adreça a empreses que no puguin desenvolupar la seva activitat com a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades, tant per autoritats nacionals com estrangeres, a partir de l’1 d’octubre de 2020. Per exemple, les empreses de oci nocturn.

Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins el 31 de gener de 2021, que serà del 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de gener si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.

Per poder sol·licitar aquest ERTO abans haurien d’haver finalitzat els que l’empresa tingués obert anteriorment sobre la base de l’COVID i l’estat d’alarma, per al que s’ha de realitzar renúncia expressa a l’ERTO amb la finalització de les exoneracions respecte a la normativa anterior.

2. L’ERTO per limitacions: Es refereix a aquelles empreses que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles podran sol·licitar a l’autoritat laboral. En aquest cas, les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors suspesos seran decreixents entre els mesos d’octubre de 2020 i gener de 2021.

En empreses de menys de 50 treballadors les exoneracions de les assegurances socials dels treballadors són:

– del 100% al mes d’octubre de 2020
– Del 90% en el mes de novembre de 2020
– Del 85% en el mes de desembre de 2020
– Del 80% en el mes de gener de 2021

En empreses de 50 treballadors o més les exoneracions de les assegurances socials són lleugerament inferiors:

– Del 90% en el mes d’octubre de 2020
– Del 80% en el mes de novembre de 2020
– Del 75% en el mes de desembre de 2020
– Del 70% en el mes de gener de 2021

Per poder sol·licitar aquest ERTO abans haurien d’haver finalitzat els que l’empresa tingués obert anteriorment sobre la base de l’COVID i l’estat d’alarma, per al que s’ha de realitzar renúncia expressa a l’ERTO amb la finalització de les exoneracions respecte a la normativa anterior.

ERTOS per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP)

Pel que fa als ERTOS per causes ETOP, regulats en el Reial Decret – Llei 8/2020, es podran seguir aplicant en els mateixos termes que fins al moment.

Es manté la possibilitat de negociar un ETOP un cop finalitzat un ERTO per força major, retrotraient els efectes a la data de finalització de l’ERTO de força major.

Pel que fa als ETOP actuals, serà possible la pròrroga d’un expedient que finalitzi durant la vigència d’aquest Reial ha de ser tramitada davant l’autoritat laboral receptora de la comunicació final l’expedient Decret – Llei, sempre que s’assoleixi acord per a això en el període de consultes . Aquesta pròrroga inicial, d’acord amb el procediment previst en el Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, amb les especialitats a què fa referència l’article 23 de Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.

Limitacions i prohibicions per a les empreses

Les empreses que apliquin un ERTO per causes de força major, una ERTO per impediments o ERTO per suspensió seguiran sotmeses als mateixos límits de les anteriors pròrrogues:

– Si el seu domicili fiscal està en un paradís fiscal no podran acollir-se a un ERTO.

– No podran procedir a repartiment de dividends que corresponguin a l’exercici fiscal en què s’apliqui l’Expedient (llevat que torni les exoneracions realitzades en les assegurances socials. Aquesta obligació no és extensible a empreses de menys de 50 treballadors.)

– No poden realitzar hores extraordinàries.

– Establir noves externalitzacions de l’activitat.

– Concertar noves contractacions, directes o indirectes, excepte per raons de formació o altres causes objectives i justificades.

– Acomiadar a treballadors per causa del Covid19. A més, per a les empreses que, d’acord amb el que preveu aquesta norma, rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social (a partir del mes d’octubre), quedaran compromeses a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l’ocupació. Si l’empresa ja tingués compromís de manteniment d’ocupació de 6 mesos anteriorment, aquests nous 6 mesos s’inicien quan finalitzi l’anterior.

Els treballadors en ERTO cobraran el 70% de la base reguladora a partir del sisè mes

Els treballadors que portin en ERTO més de sis mesos, seguiran cobrant el 70% de la base reguladora a partir del sisè mes.

D’altra banda, les empreses que vulguin continuar amb un ERTO per causes de força major o aplicar-lo a partir de l’1 d’octubre, han de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació, en els termes regulats en el paràgraf anterior, abans del dia 20 d’octubre de 2020.

Les empreses que desafectin a alguna o totes les persones treballadores, han de comunicar a l’entitat gestora la baixa en la prestació dels que deixin d’estar afectades per les mesures de suspensió o reducció amb caràcter previ a la seva efectivitat.

A partir del 2020.10.01, començarà a computar el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts. (No es computaran en cap moment com consumides les prestacions per desocupació obtingudes, durant els expedients referits a l’apartat 1 d’aquest article, per aquelles que accedeixin a un nou dret, abans de l’1 de gener de 2022, com a conseqüència de la finalització de un contracte de durada determinada o d’un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o un acomiadament per qualsevol causa declarat improcedent).

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de pàgina web. política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies